info@reflexes.cat

3SCACS

Serveis Socioeducatius

3SCACS és un projecte de la Cooperativa Reflexes

  • Que pretèn promoure els escacs com a eina educativa, social, integradora i de creixement personal. El projecte permet desenvolupar aspectes com la concentració, el càlcul mental, l’orientació espacial, la memòria, les habilitats lingüístiques o la resolució dels propis problemes i la posterior presa de decisions.
  • Aconseguir, a través dels escacs, que els participants convisquin de manera natural i interioritzada amb la resolució dels propis problemes. La presa de decisions des d’una òptica fomentada pels valors:el respecte per l’altre, l’honestedat, l’empatia, l’autoestima, les normes i la derrota. Com objectiu secundari ens agradara transmetre la passió i el correcte joc del escacs.