722 821 436‬
cooperativa@reflexes.cat

3XIT ESTIU

3XIT ESTIU

  • Suport socioeducatiu en etapa estival a alumnat de secundària (1r a 4t ESO) per tal de preparar proves i dossiers de recuperació així com reforçar continguts no assolits durant el curs escolar.
  • És un projecte que acompanya a l’alumnat de secundària durant l’època estival per tal de preparar els exàmens de recuperació del setembre així com a realitzar les tasques marcades per a realitzar durant l’estiu (dossiers i quaderns). El projecte pot resultar complementari amb una oferta de lleure que pot dur-se a terme dins la lògica del projecte o com a complement de les ja ofertades en el centre o municipi. Es treballa de manera col·laborativa amb els centres educatius de l’alumnat assistent.