722 821 436‬
cooperativa@reflexes.cat

3XIT

El Projecte 3XIT de la Cooperativa  Reflexes

  • És un servei de suport socioeducatiu a primària (1r a 6è) i secundària (1r a 4t ESO). Un servei de suport educatiu de caràcter preventiu, no assistencial, que vol millorar els aprenentatges de l’alumnat que hi participa així com acompanyar-lo en el seu procés vital. És un recurs al servei dels centres que amb el suport dels tutors i tutores permet millorar l’aprenentatge, les actituds i la motivació del seu alumnat.

AL 3XIT REPESNEM L’ESCOLA