722 821 436‬
cooperativa@reflexes.cat

BATX AMB TU

El projecte BATX AMB TU de la Cooperativa REFLEXES

  • Suport socioeducatiu en etapa post-obligatòria de Batxillerat. (1r i 2n Batx.) on l’objectiu general és el de desenvolupar estratègies de treball amb els joves per disminuir la taxa d’abandonament.
  • Ofereix a l’alumnat la possibilitat de rebre una atenció personal i motivadora per tal de millorar el seu nivell acadèmic, amb el suport de PROFESSIONALS que fomenten els hàbits de treball i tècniques d’estudi, i a la vegada realitzen explicacions teòriques i exercicis,d’acord a les àrees i /o assignatures que d’acord amb les indicacions del professorat i del centre es consideren necessàries.