722 821 436‬
cooperativa@reflexes.cat

3XIT a Castelldefels – Primària

3XIT a Castelldefels – Primària

Busquem educadores pel 3XIT Educatiu - Primària

Aquest curs 22-23 serà le cinquè any que dinamitzem el 3XIT Educatiu a la ciutat de Castelldefels. El projecte consisteix en acompanyar de manera integral a les participants, atenent les diferents competències bàsiques i els aspectes relacionals, mitjançant metodologies dinàmiques i vivencials que permetin als infants experiències d’aprenentatge positives, de gaudi i motivadores, tant vers el seu propi procés d’aprenentatge i desenvolupament com amb l’entorn i els agents en els que es desenvolupa i actua.

Les sessions es dinamitzen a les escoles de primària del municipi, un cop finalitzada la jornada lectiva, sent l’horari de l’activitat de 16:30h a 17:45h dues tardes a la setmana per a cadascun dels grups (podent combinar dos grups i ocupant les tardes de dilluns a dijous).

Castelldefels

Tasques principals

 •  Planificar, preparar i executar les activitats amb antel·lació.
 • Atenció integral tant a nivell grupal com individual.
 • Fer el seguiment evolutiu del infants.
 • Participar de les reunions de seguiment i de treball de l’equip pedagògic.
 • Coordinació amb la resta d’agents educatius vinculats al servei.
 • Comunicació amb les famílies.

Requisits

 • Acreditar un mínim de 90h d’experiència laboral en projectes de reforç escolar o suport educatiu.
 • Estar en possessió del certificat negatiu de delictes sexuals.
 • Tenir capacitat de resolució de conflictes i de gestió de grups d’infants.
 • Capacitat de treball en equip.
Monitoratge

Condicions laborals

 • Contracte fix discontinu
 • Categoria monitoratge
 • Jornada
  • 3,5h/setmana per un grup: 2,5h d’atenció directa a infants + 1 hora indirecta (preparació i seguiment)
  • 7h/setmana per dos grups: 5h d’atenció directa + 2h d’indirectes
 • Retribució superior respecte el conveni de lleure
  • Per un grup: sou de 173€ mensuals bruts aprox.
  • Per dos grups: 346€ mensuals bruts aprox. 
 • Contractació d’octubre 2022 a mitjans de juny 2023

Les entrevistes es faran a inicis de setembre a Coòpolis (Ateneu Cooperatiu de Barcelona) o a Castelldefels, segons el dia de convocatòria.

Si estàs interessada contesta aquest formulari!