722 821 436‬
cooperativa@reflexes.cat

Ideari: Missió, Visió i Valors

MISSIÓ

La Cooperativa Reflexes neix i creix amb la finalitat d’oferir serveis socioeducatius des d’una mirada integral tot atenent les diverses dimensions que caracteritzen la naturalesa humana. Serveis que donen peu al sorgiment de sinergies que resulten en la personalització de l’acció que duem a terme, aportant així el nostre gra de sorra per la transformació social i educativa.

*Oferir serveis d’acompanyament i apoderament personals dins i fora l’horari lectiu.

* Acompanyar i formar al professorat

* Destinar serveis d’acompanyament i promoció de les famílies.

* Promoure formació i vivències d’educació en el lleure i al llarg de la vida.

* Cooperar i treballar en xarxa en experiències i serveis d’innovació socioeducativa.

VISIÓ

Som i volem continuar essent una organització promotora i facilitadora de serveis socioeducatius que garanteixin l’equitat i el desenvolupament personal i social benestants dels educands. Fomentant el desenvolupament i la implicació amb i de la localitat, generadors de vivències de valor que ens portin a ser entesos com una entitat educativa i educadora de caràcter multidisciplinari arrelada i assentada en el territori català.

VALORS

* L’aprenentatge com un procés vital sense fi, a nivell individual i com a organització.

* El treball en equip com un tot sinèrgic i la intercooperació amb altres entitats i agents del territori.

* El reconeixement (i reivindicació) de la tasca educativa de valor humà desenvolupada per les persones educadores.

* L’acceptació, estima i promoció de les diferències.

* El compromís i responsabilitat sentides per ser agents actius d’un canvi social caracteritzat per una justícia i humanitat pures.