722 821 436‬
cooperativa@reflexes.cat

Playing English

Playing English de la Cooperativa Reflexes és un servei educatiu de caire extraescolar que vol millorar els aprenentatges del’alumnat que hi participa. És un recurs al servei dels centres que mitjançant els tutors i tutores així com les famílies permet millorar l’aprenentatge, les actituds i la motivació del seu alumnat a través d’una pràctica lúdica i educativa: Juguen, realitzen exercicis que posen a prova les seves destreses, fan manualitats, resolen dubtes i comparteixen amb un grup reduït de companys un espai de conversa, de lectura i de pràctiques en forma de joc que els ajuda a millorar les competències bàsiques,en un ambient pròxim i personal.

Acompanyar l’alumnat en els aprenentatges del seu nivell educatiu i ajudar-los a adquirir i consolidar els coneixements necessaris en l’àrea d’anglès sempre des d’una òptica lúdica.