722 821 436‬
cooperativa@reflexes.cat

Política de privacitat i Protecció de dades

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

REFLEXES, S.C.C.L., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció  de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.reflexes.cat  s’inclouen en fitxers atomitzats específics d’usuaris dels usuaris de  REFLEXES, S.C.C.L.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i el desenvolupament de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de REFLEXES, S.C.C.L.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries per donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

REFLEXES, S.C.C.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu  a la  protecció de de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació  d’aquestes.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en la citada LOPD. L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través del correu electrònic a info@reflexes.cat o en la direcció c/ Massenet 45, 1r 3a 08922 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Tanmateix, l’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a REFLEXES, S.C.C.L.

 

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A REFLEXES. S C. C. L., tractarem les teves ades personals recollides a través del lloc web: www.reflexes.cat, amb les següents finalitats

  1. En cas de contractació dels bens i serveis ofertats a través de www.reflexes.cat, per mantenir la relaci´p contractacutal , així com la gestió, administració, informació prestació i millora del servei.
  1. Enviament  de la informació solicitida a través dels formularis disposats a www.reflexes.cat
  1. Remetre butlletins (newsletter), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicacions de www.reflexes.cat i el del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicació  comercials per qualsevol via i en qualsevol moement, enviant un correu electrònic a la direcció indicada anteriorment.

Els camps dels esmentats registres son de compliment obligatori, essent impossible realitzar finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant temps es conserven les dades registrades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no es sol·liciti la seva supresió i durant el pel qual es puguin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació

El tractament de les mateixes es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix

  1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de REFLEXES, S.C.C.L., els termes dels quals i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, i de forma prèvia en una eventual contractació.
  2. El lliure consentiment, específic, informat i inequívoc en tant t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas de conformitat , pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella posada a tal efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma incorrecta o incomplerta, no podrem atendre la teva solicitiud resultant impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o o contractar qualsevol servei.

Destinataris

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a REFLEXES, S.C.C.L., excepte obligació legal.

Dades recopilades pels usuaris dels serveis

En els casos en que l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els  servidors d’emmagatzematge compartit, REFLEXES, S.C.C.L. no es fa responsable de  l’incompliment per part de l’usuari de la RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

REFLEXES, S.C.C.L. informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut d’allò establert a la Llei34/2002 del 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en que s’inicià la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzades en el marc d’una investigació criminal o per la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així les requereixi. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut a allò disposat a la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets sobre la  propietat intel·lectual de  www.reflexes.cat

REFLEXES, S.C.C.L. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, «know how» i de tots aquells drets que guarden relació amb els continguts del lloc web www.reflexes.cat i els serveis ofertats en el mateix, així com dels programes necessaris per la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.reflexes.cat sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat  intel·lectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per

REFLEXES, S.C.C.L., tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

REFLEXES, S.C.C.L. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del software.

L’usuari no adquireix cap dret ni llicència pel servei contractat, respecte el software necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció reconeguda dels drets i llicències necessaris pel compliment dels serveis contractats i únicament durant la duració dels mateixos. Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessitarà l’autorització escrita per part de REFLEXES, S.C.C.L., quedant a l’usuari totalment prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de REFLEXES, S.C.C.L., assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o delictiva per la seva part.

Propietat intel·lectual dels continguts emmagatzemats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis oferts per REFLEXES, S.C.C.L., i, en particular de:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, a judici de REFLEXES, S.C.C.L., resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • La recollida i/o ús de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment expressat o incomplint tot allò disposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la Protecció de persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a a lliure circulació de les mateixes.
  • L’ús del servidor de correu del domini i de les direccions de correu electrònic per l’enviament de correu massiu no desitjat.

Recau en l’usuari tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals referents a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable respecte les lleis i reglaments vigents, així com de les normes relacionades amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor i manteniment de l’ordre públic. Garantint tanmateix els principis universals d’ús d’Internet.

En cas que REFLEXES, S.C.C.L., fós imputada en alguna causa la responsabilitat de la qual s’atribuís a l’usuari, aquest indemnitzarà a REFLEXES, S.C.C.L. pels costos generats, inclosos els honoraris i els costos de defensa jurídica. També en cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació arxivada

REFLEXES, S.C.C.L. realitza còpies de seguretat dels continguts arxivats en els seus servidors, tot i així, no es responsabilitza de la pèrdua o supressió accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades borrades pels usuaris, doncs les mateixes dades podrien haver estat suprimides i/o modificades des de l’última còpia de seguretat realitzada. Els serveis ofertats, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades per REFLEXES, S.C.C.L., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptacio de l’usuari. La reposició de dades borrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut es degui a causes atribuibles a REFLEXES, S.C.C.L..

Comunicacions comercials

 En aplicació de la LSSI. REFLEXES, S.C.C.L. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitijà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguéssin sigut sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els que existeixi una relació contractual prèvia, REFLEXES, S.C.C.L. sí està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de REFLEXES, S.C.C.L. que siguin similars als que inicialment  van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no li facin arribar més informacions comercials a través dels canals d’Atenció al Client, un cop acreditada la seva identitat.