722 821 436‬
cooperativa@reflexes.cat

Què fem

«Generem vivències de valor«

Joana Illa, sòcia de la Cooperartiva

La Cooperativa Reflexes neix i creix amb la finalitat d’oferir serveis socioeducatius des d’una mirada integral tot atenent les diverses dimensions que caracteritzen la naturalesa humana. Serveis que donen peu al sorgiment de sinergies que resulten en la personalització de l’acció que duem a terme, aportant així el nostre gra de sorra per la transformació social i educativa.

*Oferir serveis d’acompanyament i apoderament personals dins i fora l’horari lectiu.

* Acompanyar i formar al professorat

* Destinar serveis d’acompanyament i promoció de les famílies.

* Promoure formació i vivències d’educació en el lleure i al llarg de la vida.

* Cooperar i treballar en xarxa en experiències i serveis d’innovació socioeducativa.