722 821 436‬
cooperativa@reflexes.cat

Robòtica

La Robòtica i la programació aplicada a l’educació:

  • Projecte dirigit a alumnat de diferents etapes educatives: primària, secundària i post-obligatòria. A partir de la manipulació i experimentació amb robots comprendre i deduir el seu comportament per tal d’entendre la lògica d’acció. Posteriorment i derivat dels coneixements prèviament adquirits, es treballarà el llenguatge de programació amb una progressió que va des un programa de programació visual VPL (Visual Programming Lenguage) a la programació de codi purament passant per una programació amb un sistema de blocs (Blockly) i per Scratch. Aquesta diversitat de sistemes de programació fa que el projecte sigui adaptable a diferents etapes educatives de de 3r de primària a batxillerat. La narrativa de les activitats divideix cada sessió amb una missió a dur a terme que fan més motivador la consecució dels objectius de treball.