722 821 436‬
cooperativa@reflexes.cat

Teatre – Actua’t

  • Introducció a les tècniques teatrals
  • Es treballa a partir de l’expressió corporal, la pèrdua de vergonya, l’escolta de grup i el compromís a escena (ex: no deixar de fer el personatge si ens vénen ganes de riure, no preguntar dubtes durant l’escena, etc.). Les sessions es duen a terme en anglès i poc a poc s’introdueix l’anglès en la parla dels alumnes durant els exercicis. Elaboració d’un projecte final (concebent-lo com un gran altaveu a partir del qual poder expressar idees).