722 821 436‬
cooperativa@reflexes.cat

Xerrades i capsules formatives

Xerrades i capsules formatives

  • Realització de xerrades ens diferents espais i entorns sobre emprenedoria i gestió cooperativa (universitat, equipaments públics, entitats privades…)